Sorry, your browser does not support inline SVG.

Misja centrum

Digital Learning Centre jest miejscem, które powstało z pasji do e-learningu i technologii w uczeniu. Chcemy, żeby DLC stało się miejscem wzajemnych inspiracji i dzielenia się wiedzą profesjonalistów. L&D, zainteresowanych budowaniem środowiska uczenia się w zgodzie z najnowszymi trendami. Centrum zaprasza do wzajemnego inspirowania i wspólnej nauki. W DLC digital learning to coś więcej niż e-learning – to sposób nowoczesnego uczenia się i pracy. Ambicją DLC jest wspieranie organizacji oraz przedstawicieli obszarów L&D w transformacji i budowaniu cyfrowego świata szkoleń i rozwoju, przy merytorycznym oraz praktycznym wsparciu najlepszych światowych specjalistów i autorytetów. W DLC digital learning to coś więcej niż e-learning – to sposób nowoczesnego uczenia się i pracy.

Sorry, your browser does not support inline SVG.

W Centrum

Artykuły

Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG.
| wtorek 8.01.2019 |

Social ma realny wpływ na biznes

Choć od lat w firmach stosuje się czaty, fora i aplikacje do komunikowania się, dopiero kompleksowe rozwiązania, jak korporacyjne platformy społecznościowe, przynoszą biznesowi wymierne korzyści: szybsze dotarcie i reakcję na informacje, większą […]

| wtorek 8.01.2019 |

Co to jest micro learning?

Wpis na blogu, tweet, krótki instruktaż na Youtube, nawet komentarz na Facebooku – wszystkie te miniaturowe porcje informacji (i wiele, wiele innych) są potężnym narzędziem edukacyjnym. Powstały dzięki nowym technologiom i bardzo […]

Newsy

Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG.
| środa 9.01.2019 |

Tylko teraz bilety na Konferencję i Targi ELF19 w specjalnej promocji!

| środa 9.01.2019 |

Grudniowy numer PersoneluPlus 12(133)/2018 poświęcony został przyszłości pracy.

| środa 9.01.2019 |

Konferencja E-Learning FUSION 2019

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Bądź z nami w kontakcie

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

  • administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane kontaktowe: Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, tel. 22 786 984 808 email: rodo@dlc.org.pl
  • dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).
  • podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych.
  • dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja).
  • osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.