O centrum
Czym jest Digital Learning transformation?
Cyfrowa transformacja uczenia w organizacji jest złożonym procesem, który wymaga dużego wysiłku od działu L&D, również związanego ze zmianą modelu działania i myślenia o swojej roli w organizacji. Transformacja prowadzi do zmiany myślenia o uczeniu się i rozwoju, a konsekwencji do zmiany sposobu pracy w całej firmie.

Ma bowiem (Dlt) istotny wpływa na biznes:

przyspiesza go, pobudza kreatywność, otwiera przestrzeń dla wdrażania innowacji oraz pozwala lepiej dbać o potrzeby klientów poprzez szybszą reakcję na ich potrzeby.
Technologia jest częścią tego wyzwania, jest środkiem do osiągnięcia celu, ale nie jest celem samym w sobie. Choć tym kontekście ważna i niezbędna jest umiejętność wyboru odpowiednich narzędzi, jak umiejętność ich wdrożenia. Niejednokrotnie przy decyzji o budowaniu cyfrowego środowiska uczenia się kładzie się nacisk jedynie na wybór platformy i technologii. Należy jednak pamiętać, że platformy, systemy i szkolenia e-learningowe, jakie firma chce wdrożyć, stanowią jedynie ułamek tego, na czym polega cyfrowa transformacja uczenia się.
Z sukcesem przeprowadzona transformacja polega na włączeniu nauki do miejsc, gdzie są ludzie „just in time” – czyli wszędzie tam, gdzie technologia (aplikacje) wspiera ich pracę i codzienne obowiązki.
Sprawdź, z czego korzystają Twoi pracownicy i transformuj środowisko uczenia się. Slack, inLEARNING, walkme, salesforce, Microsoft Teams – to tylko niektóre te „miejsca”.
Wyzwanie polegające na zbudowaniu środowiska uczenia się, które zmienia nie tylko sam sposób rozwoju kompetencji ale również realnie wpływa na biznes jest koniecznością.
Cyfrowa transformacja uczenia się w korporacji to również łączenie ze sobą różnych działających narzędzi, w tym:
 • programów szkoleniowych,
 • kursów,
 • micro learningu,
 • z innymi systemami dziedzinowymi w organizacji.
O centrum
Czym jest Digital Learning transformation?
Cyfrowa transformacja uczenia w organizacji jest złożonym procesem, który wymaga dużego wysiłku od działu L&D, również związanego ze zmianą modelu działania i myślenia o swojej roli w organizacji. Transformacja prowadzi do zmiany myślenia o uczeniu się i rozwoju, a konsekwencji do zmiany sposobu pracy w całej firmie.
Ma bowiem (Dlt) istotny wpływa na biznes: przyspiesza go, pobudza kreatywność, otwiera przestrzeń dla wdrażania innowacji oraz pozwala lepiej dbać o potrzeby klientów poprzez szybszą reakcję na ich potrzeby.
Wyzwanie polegające na zbudowaniu środowiska uczenia się, które zmienia nie tylko sam sposób rozwoju kompetencji ale również realnie wpływa na biznes jest koniecznością.
Technologia jest częścią tego wyzwania, jest środkiem do osiągnięcia celu, ale nie jest celem samym w sobie. Choć tym kontekście ważna i niezbędna jest umiejętność wyboru odpowiednich narzędzi, jak umiejętność ich wdrożenia. Niejednokrotnie przy decyzji o budowaniu cyfrowego środowiska uczenia się kładzie się nacisk jedynie na wybór platformy i technologii. Należy jednak pamiętać,  że platformy, systemy i szkolenia e-learningowe, jakie firma chce wdrożyć, stanowią jedynie ułamek tego, na czym polega cyfrowa transformacja uczenia się.
Cyfrowa transformacja uczenia się w korporacji to również łączenie ze sobą różnych działających narzędzi, w tym:
 • programów szkoleniowych,
 • kursów,
 • micro learningu,
 • z innymi systemami dziedzinowymi w organizacji.
Z sukcesem przeprowadzona transformacja polega na włączeniu nauki do miejsc, gdzie są ludzie „just in time” – czyli wszędzie tam, gdzie technologia (aplikacje) wspiera ich pracę i codzienne obowiązki.
Sprawdź, z czego korzystają Twoi pracownicy i transformuj środowisko uczenia się. Slack, inLEARNING, walkme, salesforce, Microsoft Teams – to tylko niektóre te „miejsca”.
O centrum
Czym jest Digital Learning transformation?
Cyfrowa transformacja uczenia w organizacji jest złożonym procesem, który wymaga dużego wysiłku od działu L&D, również związanego ze zmianą modelu działania i myślenia o swojej roli w organizacji. Transformacja prowadzi do zmiany myślenia o uczeniu się i rozwoju, a konsekwencji do zmiany sposobu pracy w całej firmie.
Ma bowiem (Dlt) istotny wpływa na biznes:  przyspiesza go, pobudza kreatywność, otwiera przestrzeń dla wdrażania innowacji oraz pozwala lepiej dbać o potrzeby klientów poprzez szybszą reakcję na ich potrzeby.
Wyzwanie polegające na zbudowaniu środowiska uczenia się, które zmienia nie tylko sam sposób rozwoju kompetencji ale również realnie wpływa na biznes jest koniecznością.
Technologia jest częścią tego wyzwania, jest środkiem do osiągnięcia celu, ale nie jest celem samym w sobie. Choć tym kontekście ważna i niezbędna jest umiejętność wyboru odpowiednich narzędzi, jak umiejętność ich wdrożenia. Niejednokrotnie przy decyzji o budowaniu cyfrowego środowiska uczenia się kładzie się nacisk jedynie na wybór platformy i technologii. Należy jednak pamiętać,  że platformy, systemy i szkolenia e-learningowe, jakie firma chce wdrożyć, stanowią jedynie ułamek tego, na czym polega cyfrowa transformacja uczenia się.
Cyfrowa transformacja uczenia się w korporacji to również łączenie ze sobą różnych działających narzędzi, w tym:
 • programów szkoleniowych,
 • kursów,
 • micro learningu,
 • z innymi systemami dziedzinowymi w organizacji.
Z sukcesem przeprowadzona transformacja polega na włączeniu nauki do miejsc, gdzie są ludzie „just in time” – czyli wszędzie tam, gdzie technologia (aplikacje) wspiera ich pracę i codzienne obowiązki.
Sprawdź, z czego korzystają Twoi pracownicy i transformuj środowisko uczenia się. Slack, inLEARNING, walkme, salesforce, Microsoft Teams – to tylko niektóre te „miejsca”.