O WEBINARZE
Trzy główne trendy w Learning & Development w 2020 r.
Poznaj wyniki międzynarodowego badania - w tym po raz pierwszy dla Polski
OPIS WEBINARU

Rola Learning & Development zmienia się. W procesie nauki tendencja odejścia od treści tradycyjnych na rzecz treści, które opierają się o dane staje się coraz bardziej powszechna. Jest to zasadnicza zmiana w sposobie, w jaki postrzegamy samych siebie - i jest to tylko jeden z trzech głównych trendów
z corocznego Globalnego Badania Trendów w L&D przez Donalda H. Taylora.

Dołącz 27 marca 2020 r. o g 15.00 do Donalda na webinarium, na którym pokaże wyniki VII. międzynarodowego badania profesjonalistów L&D. Przyjrzy się on opiniom ponad 2200 przedstawicieli L&D z 86 krajów na całym świecie i podzieli się wnioskami w zakresie tego, co mówią nam te wyniki o przyszłości L&D w 2020 r. i w kolejnych latach. Dodatkowo – po raz pierwszy w historii tego badania pokaże wyniki specjalnie dla Polski.

TEMATY PRZEWODNIE WEBINARU
 • Nauka wspierana danymi: czy jesteśmy na to gotowi?
 • Czy L&D naprawdę chce być bliżej biznesu?
 • Następstwa pięciu trendów obecnych w nauce i rozwoju: nadużywane i niedoceniane,
 • Czy Ameryka Północna nadal jest siłą napędową nowych technologii i metodologii?
 • Co pokazują wyniki z Polski?
POZNAJ NASZEGO PREZENTERA
CO ZROBIĆ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W WEBINARZE?

1. Zarejestruj się (link przekierowujący do formularza rejestracyjnego).

2. W kolejnym mailu na min. tydzień przed planowaną datą webinaru otrzymasz na swojego maila link na spotkanie online z Donaldem H. Taylorem.

Formularz rejestracyjny

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na webinar. Dziękujemy.

Trzy główne trendy w Learning & Development w 2020 r.

pola obowiązkowe*

Dane Uczestnika:
Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO:
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celach marketingowych. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celach marketingowych. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:
 1. administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane kontaktowe: Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, tel. +48 791 204 350 email: rodo@dlc.org.pl
 2. dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Przedmiotem umowy jest umożliwienie wzięcia udziału w bezpłatnym webinarze „Trzy główne trendy w Learning & Development w 2020 r.”, organizowanym przez administratora danych , w dniu 27.03.2020 r.
 3. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), dochodzenia lub zabezpieczenie roszczeń.
 4. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych osobowych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 5. osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.
 6. osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. W przypadku niepodania danych umowa nie zostanie zawarta i udział w warsztacie nie będzie możliwy.
Twoje zgłoszenie nie zostało zapisane. Spróbuj ponownie później.
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Skontaktujemy się z Tobą mailowo w celu potwierdzenia udziału w warsztacie