O WARSZTATACH
Data-Driven Learning Design
Jak wykorzystać dane do projektowania środowiska uczenia?
CEL OGÓLNY
Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:
 • Wiedział jak pozyskiwać, identyfikować dane dostępne w organizacji służące lepszemu dopasowaniu potrzeb szkoleniowych w organizacji.
 • Analizować dane pod kątem potrzeb szkoleniowych.
 • Umiał lepiej identyfikować potrzeby szkoleniowe zgodne z potrzebami organizacji (biznesu) na podstawie analizy danych.
 • Umiał zastosować dane do projektowania szkoleń (strategii) oraz środowiska uczącego.
 • Potrafił podejmować skuteczniejsze decyzje dotyczące strategii uczenia się.
CELE SZCZEGÓŁOWE
W trakcie szkolenia, uczestnicy będą uczyli się:
 • Analizować dostępne i niewykorzystywane źródła różnych danych w organizacji oraz wnioski, które one ujawniają.
 • Stosować proces MVP (minimum viable product) w odniesieniu do strategii w zakresie kontentu.
 • Kreowania strategii dla funkcji biznesowych w większym stopniu opartą na danych.
 • Opracowywania modelu działania, który umożliwi zespołowi L&D być zwinnym i elastycznym podczas działań na rzecz wsparcia biznesu.
 • Tworzenia strategii komunikacji i współpracy z interesariuszami, z wykazywaniem wskaźników (rezultatów/mierników) szkoleń.
PRZEGLĄD
Wykorzystując studium przypadku, w trakcie warsztatu (7 godz. dydaktycznych) przeanalizujemy sześć miesięcy pracy działu L&D, który przechodzi transformację uczenia i sposobu działania (funkcjonowania).
Stosując model projektowania uczenia w oparciu o dane, uczestnicy warsztatu będą analizować zestawy danych i na tej podstawie podejmować decyzje. Przyjrzymy się również wybranemu procesowi L&D, który ewaluuje z klasycznego modelu w kierunku bycia zwinnym na drodze wyzwań związanych z cyfrową transformacją, w celu zapewnienia lepszego wsparcia dla biznesu.
Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim.
DLA KOGO?
Menedżerowie i eksperci L&D i wyżej
Osoby odpowiedzialne za strategię L&D
Lider Projektów HR/L&D
HR Biznes Partnerzy
Specjaliści/menedżerowie ds. rozwoju talentów
AGENDA
09.30 -   10.30 warsztat
10.30 -   10.45 przerwa
10.45 -  11.30 warsztat
11.30 -   11.45 przerwa
11.45 -   12.30 warsztat
12.30 -   13.15 lunch
13.15 -  14.15 warsztat
14.15 -  14.30 przerwa
14.30 -  15.30 warsztat
Lori Niles-Hofmann
Senior Digital Learning EdTech Transformation, Kanada
Autorka e-booka „Data-Driven Learning Design”.
Ekspert i strateg korporacyjnego uczenia się z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie badań i rozwoju w wielu branżach, w tym w bankowości międzynarodowej, doradztwie w zakresie zarządzania i marketingu.
SKRÓCONE WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTACIE
O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń - maksymalna ilość uczestników 20. Po otrzymaniu formularza zgłoszenia Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca szkoleniowego. Więcej informacji znajduje się w Regulaminie uczestnictwa.
Należność za uczestnictwo w szkoleniu należy wpłacić przelewem na konto po otrzymaniu faktury pro-forma na następujące dane: Digital Learning Centre Sp. o.o. ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, NIP: 113 298 13 43, w banku ING BANK ŚLĄSKI S.A. 54 1050 1025 1000 0090 8043 2181
Koszt warsztatu
1600 zł * netto + VAT 23% netto
* Cena zawiera:
 • udział w warsztacie
 • materiały warsztatowe
 • lunch i przerwy kawowe
 • zaświadczenie uczestnictwa
Miejsce:
Warszawa
Formularz zgłoszeniowy

Zarejestruj się jako Klient instytucjonalny wypełniając poniższy formularz elektroniczny.

Jako Klient indywidualny wypełnij formularz pdf i wyślij scan na adres szkolenia@dlc.org.pl.

Data-Driven Learning Design

pola obowiązkowe*

Dane Uczestnika:
Dane do faktury:
Dodatkowe dane do faktury
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na firmę wypełnij poniższe pola
Cena uczestnictwa:  1600 zł netto + VAT 23% (od 09.11.2019 r.)
Uczestnik oświadcza, że jest płatnikiem VAT i upoważnia Digital Learning Centre Sp. z o.o. po zrealizowanym szkoleniu do wystawiania faktury VAT bez jego podpisu.
Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO:
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celach marketingowych. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celach marketingowych. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:
 1. administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane kontaktowe: Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, tel. +48 791 204 350 email: rodo@dlc.org.pl
 2. dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Przedmiotem umowy jest umożliwienie wzięcia udziału w płatnym warsztacie „Data – Driven Learning Design”, organizowanym przez administratora danych w Warszawie , w dniu 10 lutego 2020 r.
 3. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), dochodzenia lub zabezpieczenie roszczeń.
 4. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych osobowych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 5. osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.
 6. osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. W przypadku niepodania danych umowa nie zostanie zawarta i udział w warsztacie nie będzie możliwy.
Twoje zgłoszenie nie zostało zapisane. Spróbuj ponownie później.
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Skontaktujemy się z Tobą mailowo w celu potwierdzenia udziału w warsztacie