Zakres wsparcia

Digital Learning Centre

Nasze usługi pomagają działom L&D dokonywać wyborów i wdrażać wszystkie niezbędne filary zapewniające transformację uczenia się w organizacji.

Narzędzia i wiedzę służące:

 • przekształcaniu materiałów szkoleniowych w zasoby,
 • budowaniu organizacji, której częścią kultury jest ciągłe uczenie, oduczanie i uczenie na nowo.

Działom L&D działać w partnerstwie z biznesem poprzez wykazywanie wartości dodanej działań szkoleniowych, między innymi w:

 • łączeniu nauki i pracy jako równoległych procesów,
 • integracji narzędzi rozwojowych w jednym miejscu (Learner Centric Platform),
 • zapewnieniu doświadczenia pracownikom z wykorzystaniem wielu narzędzi wspierających samorozwój (self directed learning).

Jak pracujemy

W Digital Learning Centre?

1.

2.

Pracujemy z Klientem w trakcie:

 • warsztatów "na żywo"
 • grup focusowych
 • spotkań on-line: prowadząc sesje kreatywnej pracy

Prowadząc analizy:

 • istniejących systemów szkoleniowych i wskazanych programów
 • materiałów szkoleniowych
 • dostępnych danych z systemów dziedzinowych

3.

4.

Rozmawiając i inspirując:

 • zespoły L&D
 • menedżerów i liderów

Przygotowując opracowania w postaci:

 • rekomendacji działań raportów
 • wstępnych kierunków strategii planów działania (action plans)
 • formatek dla materiałów szkoleniowych

1.

Pracujemy z Klientem w trakcie:

 • warsztatów "na żywo"
 • grup focusowych
 • spotkań on-line: prowadząc sesje kreatywnej pracy

2.

Prowadząc analizy:

 • istniejących systemów szkoleniowych i wskazanych programów
 • materiałów szkoleniowych
 • dostępnych danych z systemów dziedzinowych

3.

Rozmawiając i inspirując:

 • zespoły L&D
 • menedżerów i liderów

4.

Przygotowując opracowania w postaci:

 • rekomendacji działań raportów
 • wstępnych kierunków strategii planów działania (action plans)
 • formatek dla materiałów szkoleniowych